Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn specifiek van toepassing op georganiseerde (online-) spreeksessies, seminaries en evenementen van Medicusspecialist. De deelnemer neemt vooraf kennis van en aanvaardt deze bijzondere voorwaarden, die naast de algemene voorwaarden en beleidsbepalingen van Medicusspecialist van toepassing zijn. Deelname aan voormelde sessies houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.

2. Door zich voor deze/dit (online-) spreeksessie, seminarie en evenement in te schrijven, verleent de deelnemer aan Medicusspecialist de  toestemming om zijn naam, functie, werkgever en eventuele andere informatie te delen met andere deelnemers en gastsprekers via een (online-) deelnemerslijst. Dat dient voor het faciliteren en voorbereiden van de spreeksessies van de gastspreker en voor netwerking en promotie doeleinden. Gastsprekers ontvangen enkel een deelnemerslijst als zij akkoord gaan om de persoonsgegevens van deelnemers, ontvangen van Medicusspecialist, te beschermen in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen en regelgevingen die van toepassing
zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

3. De betrokken deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van, en aanvaardt, het privacy beleid van Medicusspecialist. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je terug in dit privacy beleid. Het privacy beleid is ook van toepassing op de deelname aan (online-) spreeksessies, seminaries en evenementen van Medicusspecialist.

4. Door deelname aan de (online-) spreeksessies, seminaries en evenementen verleent de deelnemer aan Medicusspecialist volledige rechten (i) om foto’s, beelden en audiovisuele opnames te maken (zoals (online-) camera-, foto- en video-opnames, etc.) en (ii) om deze foto’s, beelden en audiovisuele opnames en eventuele reproducties of aanpassingen te gebruiken voor marketing- en publiciteit gerelateerde of educatieve doeleinden om zo het doel van Medicusspecialist en haar activiteiten te helpen bereiken. Dit kan omvatten (maar is niet beperkt tot) het recht om deze beelden en/of opnames te gebruiken in gedrukte (brochures, posters, enz.) en online (website, online banners, etc.) publiciteit, sociale media, beeld en video hosting websites en persberichten. Beelden en opnames zullen maximaal vijf (5) jaar bewaard en in publiciteit gebruikt worden. Bij deelname van de betrokkene, verklaart de betrokkene niet het recht te zullen hebben op enige betaling voor het gebruik van deze persoonsgegevens (foto’s, beelden en audiovisuele opnamen) die gemaakt werden in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

5. Medicusspecialist heeft het licentieerbare en wereldwijde recht om deze persoonlijke gegevens met betrekking tot de foto’s, beelden en audiovisuele opnamen te gebruiken. Het mogelijke gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, de vastlegging, weergave, bewerking, distributie en de integratie in andere werken, in welke vorm ook (bijv. een papieren versie of elektronisch), zoals posters, publicaties, websites, films of video’s, om de diensten of werkomgeving van de onderneming te promoten, zonder enige verplichting voor de onderneming om daarvoor bijkomende toestemming te vragen.

6. De deelnemer kan een verzoek voor het niet verder gebruiken van zijn persoonsgegevens voor de hiervoor opgesomde doeleinden intrekken door een e-mail te sturen naar Serge@medicusspecialist.be. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt men terug in ons privacy beleid van Medicusspecialist.

7. De deelnemer kan in de toekomst uitnodiging (en) ontvangen voor sessies die in de lijn van het evenement waarvoor hij/zij zich inschreef liggen. Hiervoor kan hij/zij zich altijd kan uitschrijven.