Skip to content

BLOG

Wie komt in aanmerking voor de RIZIV–premie?

Artsen, ASO/HAIO’S, tandartsen, kinesitherapeuten komen in aanmerking voor de RIZIV-spaarplan. Ook loontrekkenden komen in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de RIZIV-premie nu juist?

De bedragen die het RIZIV jaarlijks in het RIZIV-spaarplan van de geconventioneerde medici stort, variëren per type zorgverlener en jaarlijks kan dit bedrag anders zijn. Best dat je voor de correcte bedragen even kijkt op de officiële site van het RIZIV onder de rubriek ‘sociaal statuut’

RIZIV-polis, wat is dat nu juist?

Een RIZIV-polis (spaarplan) is een levensverzekering waarbij de medicus zowel de verzekeringnemer, de verzekerde als de begunstigde bij leven is. De RIZIV-premie waar de medicus recht op heeft, wordt in een SVAP gestort door het RIZIV. Een deel van de RIZIV – premies dienen voor je pensioenopbouw en 10% gaat naar sociale waarborgen. (Dit kan je niet vrij kiezen).

Een beetje verwarrend maar in een levensverzekering spaart de verzekeringnemer zelf, maar dat is niet het geval bij het RIZIV-spaarplan dat wordt dus gespaard, jaarlijks door het RIZIV als de zorgverlener hiervoor in aanmerking komt.

Sommige verzekeringsmaatschappijen staan ook toe de gespaarde reserves op te vragen voor een bepaald percentage voor vastgoed en/of sommige maatschappijen kunnen je een reconstitutie lening aanbieden. Dat laatste kan interessant kan zijn, omdat je bij dit type krediet enkel intresten betaald en jezelf kiest wanneer je kapitaal terugbetaald. De terugbetaling van het kapitaal moet uiterlijk op 67 jaar gebeuren.

Verwarrend?

Inderdaad de RIZIV-polis is dus iets wat je ‘krijgt’ vanuit het RIZIV, als je er recht op hebt en jaarlijks wordt gestort. Medicusspecialist kan de levensverzekering (verzekeringsmaatschappij naar keuze) opmaken voor jou zodoende het RIZIV je centen hierin kan storten. Je kan daarnaast dus ook perfect nog een SVAP of VAPZ doen die je dan zelf spaart en waarop je intrest, fiscaal en sociaal voordeel geniet. Sociaal voordeel is enkel van toepassing als je zelfstandig medicus bent dus niet tijdens je ASO/HAIO-jaren heb je enkel fiscaal voordeel van ongeveer 50%. Als ASO/HAIO moet het trouwens een SVAP zijn en geen VAP. Zodra je na je ASO/HAIO start als zelfstandige heb je de mogelijkheid om te wijzigen naar een VAPZ. Hulp nodig bel, mail ons en we helpen je hiermee verder.

Waaraan moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de RIZIV – premie?

  1. Geheel of gedeeltelijk geconventioneerd zijn.
  2. Minimale activiteit drempel behalen.
  3. Een RIZIV-polis in voege hebben, ten laatste op 31 december van het jaar waarop de RIZIV- premie betrekking heeft.

De arts moet (gedeeltelijk) geconventioneerd zijn. 

Om in aanmerking te komen voor de RIZIV-premie moet je als arts toegetreden zijn tot het “nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen”. Artsen die een hoger honoraria wensen, kunnen de conventie geheel of gedeeltelijk weigeren. Ambtshalve zijn artsen steeds volledig geconventioneerd. Als je gedeeltelijk geconventioneerd bent, moet je bekend maken op welke dagen, uren en plaatsen dit het geval is. Een gedeeltelijk geconventioneerde arts zal nog wel een deel van de RIZIV-premie ontvangen en een volledig gedeconventioneerde arts ontvangt geen RIZIV-premie meer. Wens je de recente bedragen te kunnen neem gerust even contact met ons op.

Per specialisatie wordt jaarlijks bepaald welk minimumbedrag aan geattesteerde nomenclatuurverstrekkingen jaarlijks moet worden behaald. Voor ASO/HAIO’S geldt deze minimale activiteit drempel niet.

Artsen in opleiding (HAIO’S/ASO’S) vallen onder het SUI generis statuut en komen in aanmerking voor de RIZIV-premie. Ook hier geldt het aanvaarden van de conventietarieven als voorwaarde. De ASO/HAIO’S genieten tijdens de opleidingsjaren van een verhoogde RIZIV-premie, die jaarlijks anders kan zijn. Deze wordt bepaald door het RIZIV zelf.

De tandarts moet (gedeeltelijk) geconventioneerd zijn. 

Net zoals artsen zijn tandartsen ambtshalve geconventioneerd en dienen zij jaarlijks door te geven via My Riziv of zij al dan niet gedeeltelijk wensen te deconventioneren. Anders als bij de artsen is dat er geen verschil is in de RIZIV-premie voor gedeeltelijk of volledig geconventioneerd tandartsen. Je moet als tandarts wel een minimum van 300 geboekte prestaties uitvoeren (dit geldt niet voor startende tandartsen).

De kiné kan enkel maar 100% geconventioneerd werken of 100% geconventioneerd dus niet gedeeltelijk.

Voor de kiné’s zijn er zijn drie verschillende toelages (hoe meer verstrekkingen, hoe hoger de RIZIV-premie zal zijn).

1) minstens 1500 verstrekkingen of 36 000 M-waarden;

2) minstens 2300 verstrekkingen of 55 200 M-waarden;

3) minstens 3000 verstrekkingen of 72 000 M-waarden.

Let op: doe je als kiné meer dan 6500 prestaties of 156 000 M-waarden, dat heb je helaas geen recht op de RIZIV-toelage.

Hoe gaat dit nu juist praktisch in zijn werk?

Ben je geconventioneerd of ben je ASO/HAIO?

Gelukkig loopt het proces vanuit het RIZIV zo goed als volledig gedigitaliseerd. Dus je zal rond februari – maart een e-mail ontvangen vanuit het RIZIV met als onderwerp “uw sociaal statuut”. Het RIZIV bevestigt in deze e-mail dat er een geldig verzekeringscontract gekend is waarin de RIZIV-toelage kan worden gestort. Let op mogelijks ben je van RIZIV-spaarplan veranderd wat perfect mogelijk is. Duid dan zeker de maatschappij aan waarin je wenst dat het RIZIV je centen stort. Weet dat je het contract waar er niet meer in wordt gestort ook perfect vrijkomt op je 67 jaar.

Het RIZIV gaat na in aanmerking komt voor de RIZIV-toelage. Dit gebeurt volledig automatisch.

Start je als ASO/HAIO en is er nog geen RIZIV-contract bij het RIZIV gekend?

Dan moet er gezorgd worden dat er vóór 31/12 een RIZIV-polis opgemaakt is. Dit moet je niet zelf doen, maar daarmee kan Mediaspecialist je helpen. Nadien zal de verzekeraar ervoor zorgen dat je RIZIV-polis netjes gekoppeld wordt, zodat je RIZIV-toelage kan worden gestort.

Wil je graag meer info over de RIZIV-polis en de mogelijkheden? Wees welkom en reserveer je afspraak rechtstreeks in de agenda van Medicusspecialist.

Meer lezen
Medicusspecialist - Anja

• Anja •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!