Skip to content

BLOG

Rechtsbijstandver-zekering ALLRISK voor de medici

Wat houdt deze verzekering juist in want ze wordt vaak verward  met de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een Allrisk rechtsbijstand wordt verzekerd op basis van een ‘Alle risico’s behalve’-principe. Dit houdt in dat de bijstand steeds wordt verleend bij elke conflictsituatie, tenzij voor de conflictsituaties die uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Meer concreet gaat het om:

  • Je strafrechtelijke verdediging (verkeersinbreuken, onopzettelijke inbreuken,…).
  • Het verhalen van de materiële schade aan uw gebouwen, werktuigen en voorraden.
  • Het verhalen van letselschade (morele schade, esthetische schade, werkongeschiktheid,…).
  • Conflict verzekeraar beroepsaansprakelijkheid
  • Disciplinaire verdediging (Orde der Geneesheren, Ziekenhuisraad).
  • Administratief geschil met het RIZIV.
  • Uitlooprisico (burgerlijke claims van patiënten tot 20 jaar na de stopzetting van uw activiteit als (para)medicus).

Dus deze kosten worden door de verzekeraar vergoed.

Wist je dat:
Medicusspecialist een speciale onderhandeling heeft kunnen bekomen dankzij VZW Facilis. Normale premie: €330 jaar.
ASO/ HAIO: €37/jaar
Andere medici: €124/jaar
De ALLRISK geeft de ruimste bescherming met de hoogste tussenkomst limieten.

Meer lezen

• Herman •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!