Skip to content

BLOG

Rechtsbijstandver- zekering ALLRISK voor de medicus

Wat houdt deze verzekering juist in want ze wordt vaak  verward met de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een Allrisk rechtsbijstand wordt verzekerd op basis van een ‘Alle risico’s behalve’-principe. Dit houdt in dat de bijstand steeds wordt verleend bij elke conflictsituatie, tenzij voor de conflictsituaties die uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Meer concreet gaat het om:

  • Je strafrechtelijke verdediging (verkeersinbreuken, onopzettelijke inbreuken,…).
  • Het verhalen van de materiële schade aan uw gebouwen, werktuigen en voorraden.
  • Het verhalen van letselschade (morele schade, esthetische schade, werkongeschiktheid, …).
  • Conflict verzekeraar beroepsaansprakelijkheid
  • Disciplinaire verdediging (Orde der Geneesheren, Ziekenhuisraad).
  • Administratief geschil met het RIZIV.
  • Uitlooprisico (burgerlijke claims van patiënten tot 20 jaar na de stopzetting van uw activiteit als (para)medicus)

Dus deze kosten worden door de verzekeraar vergoed.

Wist je dat:
Medicusspecialist een speciaal tarief heeft kunnen onderhandelen dankzij VZW Facilis.? Normale premie: €330 jaar.
ASO/ HAIO: €37/jaar
Andere medici: €124/jaar
De ALLRISK geeft de ruimste bescherming met de hoogste tussenkomst limitatief

Meer lezen

• Herman •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!