Je geld beleggen, hoe pak je dat aan?

BLOG

Je geld beleggen, hoe pak je dat aan?

Als medicus ben je terecht bezorgd over het rendement van je spaargeld. Maar hoe pak je nu sparen en beleggen aan? Geen gemakkelijke materie.
Er zijn verschillende mogelijkheden om je geld te laten renderen.

Spaarboekje
Dat is heel interessant als je je spaargeld als HAIO/ ASO, arts, tandarts, kiné, apotheker het eerste jaar nodig hebt. Geld dat je het eerste jaar niet nodig hebt, staat beter niet op een spaarboekje. Het voordeel van een spaarboekje is dat het heel flexibel is om geld op te nemen..
Het nadeel is dat het niets opbrengt, zeker nu niet gezien de hoge inflatie. 

Tak 21
Dat is een belegging met kapitaalgarantie, dat wil zeggen dat het geïnvesteerde kapitaal nooit weg kan zijn.Tak 21 bestaat uit twee delen: basisrendement ( waar je het jaar mee start) + winstdeelname ( wat erop het einde van het jaar bovenop je basisrendement komt) – Dus de optelsom van beide delen vormt  je rendement. Het totaal rendement kan dus ieder jaar verschillend zijn afhankelijk van het economisch klimaat. (S) VAP en riziv spaarplan moeten in T21 belegd worden.

T23
Dat zijn beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie. Het gemiddeld rendement varieert naargelang je beleggersprofiel. Heb je als ASO/ HAIO tandarts, arts, kiné, apotheker een korte beleggingshorizon? Dan beleg je best defensief, hoe meer tijd je hebt, hoe meer je neutraal en dynamische kan beleggen. Je doet met een belegging enkel winst of verlies als je werkelijk verkoopt. Dus hoe dynamischer je belegt, hoe volatieler je belegging zal zijn. Dat brengt met zich mee dat een dynamische belegging een hoger potentieel rendement kan hebben dan een defensieve belegging.
T23 kan gebruikt worden bij:

 • Beleggingen: maandelijks en/of een geldsom.
 • Pensioensparen
 • IPT
 • Lange termijn sparen

Het is van groot belang dat je begeleid wordt door een beleggingsadviseur die een groot en onafhankelijk aanbod van verzekeringsmaatschappijen kan aanbieden zodat er maatwerk kan geleverd worden. Medicusspecialisten zijn allemaal 100% onafhankelijk en hebben een grote kennis, zij brengen samen met jou ASO / HAIO, tandarts, arts, apotheker, kiné al je doelen in kaart. Zo heb je duidelijkheid over hoeveel geld er op je spaarboekje moet blijven en hoeveel geld er belegd kan worden, rekening houdend met rendement, fiscaliteit, successieplanning.
Medicusspecialist-makelaars beschikken over een volledig digitaal platform zodat al je spaardoelen volledig in kaart worden gebracht over de verschillende maatschappijen heen om zo een duidelijk overzicht te bieden hoever je staat met je sparen t.o.v .je doelen. Zo kom je te weten of er meer of anders gespaard moet worden.

Wist je dat
De Medicusspecialist-makelaars een uniek aanbod hebben voor de ASO/ HAIO, arts, tandarts, apotheker? Geldsommen beleggen vanaf €50.000 zonder instap – uitstap- switch kosten er zijn enkel beheerskosten. Normaal worden al deze 4 kosten aangerekend. Je kan hier rekenen op een acief beheer dat 100% transparant i

Meer lezen

• Patrick •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!

Fiscale polis

BLOG

Fiscale polis

Als ondernemer/ medicus pas je de beste fiscale optimalisatie toe binnen je vennootschap. Je accountant betaal je per kwartaal of per uur afhankelijk van de afspraken die er gemaakt worden.

Voor een fiscale controle moet je altijd apart bijbetalen. Dus als je dossier een fiscale controle moet passeren, zal dit voor je accountant extra uren werk met zich meebrengen. Ofwel komt deze factuur jouw richting uit ofwel heb je een verzekering ‘ fiscale polis’ en dan stuurt je accountant de bijkomende factuur niet naar jou maar naar je verzekering.

Wist je dat
De Medicusspecialist, dankzij samenwerkingen deze polis kan aanbieden voor €179/jaar i.p.v. €290/jaar. Die is dus snel terug verdiend.

Meer lezen

• Ben •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons! 

Geld beleggen in je vennootschap een must voor iedere medicus!

BLOG

Geld beleggen in je vennootschap een must voor iedere medicus!

Je hebt gelukkig positieve financiële overschotten in je BV. Maar die staan meestal te roesten op een spaarboekje in je BV zonder rente. Tel daarbij de inflatie en je geld smelt als sneeuw voor de zon! Hier kan je iets aan doen! Maak gebruik van een kapitalisatiecontract waarmee je kan zorgen voor een mooie rente. Medicusspecialist zorgt voor een mooie unieke formule waar je noch instap – uitstap – switch kost betaald. En dit kan al vanaf €50.000.

Meer lezen

• Patrick •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!

Hoe haal je het meest voordelig geld uit je vennootschap als medicus?

BLOG

Hoe haal je het meest voordelig geld uit je vennootschap als medicus?

Een vennootschap richt je op om o.a. je belastingdruk te verlagen, mooi maar dan begint het. Je hebt ook een loon nodig om je privé uitgaven te kunnen betalen. Loon is de duurste vorm om uit je BV te halen. Dat kost je ongeveer 60%.

Goedkopere vormen zijn:

 • VVPR bis
  Na 3 jaar zal je geld aan ongeveer 35% kostprijs naar je privé • kunnen brengen.
 • Optiwarrants
  Na 1 jaar zal je geld aan een maximale kostprijs van 35% naar je privé kunnen brengen.
  Dit kan je maandelijks doen met vennootschapsgeld. Het voordeel is dat je na één jaar een verhoging hebt van je bezoldiging en dat dit een voordeel alle aard is waardoor het een positief effect heeft op je wettelijk pensioen. De verhoging van je bezoldiging is ook interessant wanneer je een lening moet aangaan. De bank houdt op dat ogenblik immers rekening met je inkomen. Tot slot zal er voor de berekening voor je IPT o.a. rekening gehouden worden met je regelmatige maandelijkse bezoldiging waar dus ook de optiwarrant positief toe bijdraagt.
  Met een éénmalige som geldt hetzelfde principe maar dan komt de som na één jaar naar je privé

Wist je dat
De Medicusspecialist in zijn netwerk gespecialiseerde accountants heeft, die samen met je Medicusspecialist makelaar deze fiscale en financiële technieken 100% kunnen toepassen in één verhaal . Tijdbesparend en één verhaal!

Meer lezen

• Patrick •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!

Je Riziv contract gebruiken voor een bullet krediet, kan dat?

BLOG

Je Riziv contract gebruiken voor een bullet krediet, kan dat?

Er bestaan verschillende types van kredieten om een vastgoed aan te kopen. Welke types dat zijn, lees je hieronder. 

Hypothecaire lening.
Hoeveel je mag ontlenen, wordt onder andere gebaseerd op basis van je inkomen en je lopende kredieten ( auto, andere,…)
De maandelijkse terugbetaling omvat: intrest en kapitaal.
De einddatum van terugbetaling wordt vastgelegd

Reconstitutie of bullet lening ( verzekeringsbullet)
Hoeveel je mag ontlenen, wordt onder andere gebaseerd op de prognose van de eindkapitalen van spaarplannen bij een verzekeringsmaatschappij: VAPZ, RIZIV, pensioensparen, lange termijn sparen, IPT.
De maandelijkse terugbetaling omvat: intrest en de keuze om het kapitaal terug te betalen met een uiterlijke terugbetalingstermijn op de leeftijd van de ontlener van 67 jaar.

Bancaire bullet
Hoeveel je mag ontlenen wordt, onder andere gebaseerd op basis van je inkomen en je lopende kredieten.
De maandelijkse terugbetaling omvat enkel intrest. Het kapitaal is terug te betalen met een uiterlijke terugbetalingstermijn,  meestal tussen de 8 en 10 jaar na de start van de lening.

Wist je dat
Het grootste deel van de artsen en tandartsen een verzekerings bullet verkiest. De reden is dat ze starten met een lager inkomen, waardoor het betalen van enkel intrest welkom is. Na enkele jaren, als het inkomen aanzienlijk groter is, wordt het kapitaal comfortabel terug betaald op een periode naar eigen wens ( uiterlijk op de leeftijd van 67jaar)
De struikelblok van een bancaire bullet is vaak de terugbetalingsperiode van het kapitaal. Deze is namelijk meestal op max. 8 a 10 jaar terug te betalen wat vaak tekort is.
De procedure van een verzekerings bullet is niet anders dan deze van een hypothecair krediet.

Wist je dat
Medicusspecialist, onafhankelijk van de keuze van het type krediet, je 100% begeleidt ook al zou deze lening bij een bankinstelling of elders afgesloten worden. Handig toch een onafhankelijk medicusspecialist adviseur die je bijstaat zodat je de meest optimale keuze kan maken voor de aankoop van jouw vastgoedproject.t

Meer lezen

• Thomas •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!

Rechtsbijstandverzekering ALLRISK voor de medici

BLOG

Rechtsbijstandver- zekering ALLRISK voor de medicus

Wat houdt deze verzekering juist in want ze wordt vaak  verward met de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een Allrisk rechtsbijstand wordt verzekerd op basis van een ‘Alle risico’s behalve’-principe. Dit houdt in dat de bijstand steeds wordt verleend bij elke conflictsituatie, tenzij voor de conflictsituaties die uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Meer concreet gaat het om:

 • Je strafrechtelijke verdediging (verkeersinbreuken, onopzettelijke inbreuken,…).
 • Het verhalen van de materiële schade aan uw gebouwen, werktuigen en voorraden.
 • Het verhalen van letselschade (morele schade, esthetische schade, werkongeschiktheid, …).
 • Conflict verzekeraar beroepsaansprakelijkheid
 • Disciplinaire verdediging (Orde der Geneesheren, Ziekenhuisraad).
 • Administratief geschil met het RIZIV.
 • Uitlooprisico (burgerlijke claims van patiënten tot 20 jaar na de stopzetting van uw activiteit als (para)medicus)

Dus deze kosten worden door de verzekeraar vergoed.

Wist je dat:
Medicusspecialist een speciaal tarief heeft kunnen onderhandelen dankzij VZW Facilis.? Normale premie: €330 jaar.
ASO/ HAIO: €37/jaar
Andere medici: €124/jaar
De ALLRISK geeft de ruimste bescherming met de hoogste tussenkomst limitatief

Meer lezen

• Herman •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!

Omzet verzekering

BLOG

Omzet verzekering

 • Een verzekering die bij ziekte en/ of ongeval een rente voorziet. Het bedrag van de gekozen rente mag, niet meer bedragen dan 80% van de omzet in je vennootschap. De begunstigde van het de uitkering van de rente bij werkonbekwaamheid is de rechtspersoon.
 • Deze rente wordt uitgekeerd:
  Na de gekozen carens periode, dwz. een soort ‘wachtperiode’ van 30 – 60 – 120 – 360 dagen, waarin er nog geen rente zal uitgekeerd worden. Volgens het percentage van werkonbekwaamheid met een minimum van 25% en deze kan zowel economisch en/ of fysiologisch zijn. De hoogste graad van werkonbekwaamheid zal uitbetaald worden. Bv. 30% fysiologisch en 100% economisch dan zal 100% van de gekozen rente uitbetaald worden. Uitbetaling uiterlijk tem 67 jaar
 • De verzekeringspremie dat je betaald wordt berekend op basis van:
  – Beroep
  – Leeftijd
  – Hoogte van de rente
  – Medische antecedenten

Wist je dat:

Een gewaarborgd inkomen en een omzetverzekering eigenlijk hetzelfde doen. Een gewaarborgd inkomen gaat het uitgekeerde loon beschermen en de omzetverzekering gaat de omzet in de vennootschappen beschermen. Beiden voor maar max. 80%. Dus beiden verzekeringen zijn noodzakelijk en met stip op nummer één: de omzetsverzekering omdat de grootste inkomensten in de vennootschap binnenkomen. Het is belangrijk dat je dus de berekening regelmatig laat nakijken ( inkomsten in de vennootschap kunnen variëren)
Gekoppelde polissen bieden vaak een mooie korting. Een koppeling kan aan:
– Overlijdens dekking
– VAPZ
– IPT

Wist je dat:

Een omzetsverzekering volledig betaald wordt door je vennootschap en vaak wordt gekoppeld. De rente moet, zolang de inkomsten in de vennootschap nog niet stabiel zijn regelmatig herberekend worden.

Meer lezen

• Ethel •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan contact met ons op!

Gewaarborgd inkomen

BLOG

Gewaarborgd inkomen

 • Een verzekering die bij ziekte en/ of ongeval een rente voorziet. Het bedrag van de gekozen rente mag, afhankelijk of je loon – en weddetrekende bent of een zelfstandig statuut hebt niet meer bedragen dan 80% van je bruto loon. De begunstigde van de uitkering bij werkonbekwaamheid is de privé persoon.
 • Deze rente wordt uitgekeerd:
  Na de gekozen carens periode, dwz. een soort ‘wachtperiode’ van 30 – 60 – 120 – 360 dagen waarin er nog geen rente zal uitgekeerd worden. Volgens het percentage van werkonbekwaamheid, met een minimum van 25% en deze kan zowel economisch en/ of fysiologisch zijn. De hoogste graad van werkonbekwaamheid zal uitbetaald worden. Bv. 30% fysiologisch en 100% economisch dan zal 100% van de gekozen rente uitbetaald worden. Uitbetaling uiterlijk tem 67 jaar
 • De verzekeringspremie dat je betaald wordt berekend op basis van:
  Beroep
  Leeftijd
  Hoogte van de rente
  Medische antecedenten
 • Deze verzekering gewaarborgd inkomen kan bij sommige maatschappijen betaald worden met de riziv – premie waardoor een deel van het riziv- spaarplan gaat naar het betalen van deze verzekering en de rest nog steeds gaat naar je pensioenopbouw. Dit kan altijd herbekeken worden. Bv. Je bent starter en nog niet zo solvabel dan kan je kiezen om je gewaarborgd inkomen te laten betalen door de riziv premie. Als je na enige periode financieel stabieler bent dan kan je ervoor kiezen om deze premie zelf betalen zonder opnieuw medische vragen te moeten vervullen en zonder de toekenning van een nieuwe instapleeftijd. Let op dit kan niet bij een bankinstelling of bij Amonis

Wistje dat
Er ook veel loon – en weddetrekende een gewaarborgd inkomen afsluiten. Zij vallen na werkonbekwaamheid terug op eerst 60% van het bruto loon en na één jaar 40%. Dus hier is ook een inkomsten kloof die moet gedicht worden. Bij zelfstandige is dit ongeacht de hoogte van de inkomsten amper om en bij de €1000/ maand daar is de inkomsten kloof gezienlijk groter en daarom is ook het gewaarborgd inkomen bij een zelfstandige meer gekend.

Meer lezen

• Sven •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan contact met ons op!

Bekijk deze video

Play Video