De RIZIV-premie

BLOG

Wie komt in aanmerking voor de RIZIV–premie?

Artsen, ASO/HAIO’S, tandartsen, kinesitherapeuten komen in aanmerking voor de RIZIV-spaarplan. Ook loontrekkenden komen in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de RIZIV-premie nu juist?

De bedragen die het RIZIV jaarlijks in het RIZIV-spaarplan van de geconventioneerde medici stort, variëren per type zorgverlener en jaarlijks kan dit bedrag anders zijn. Best dat je voor de correcte bedragen even kijkt op de officiële site van het RIZIV onder de rubriek ‘sociaal statuut’

RIZIV-polis, wat is dat nu juist?

Een RIZIV-polis (spaarplan) is een levensverzekering waarbij de medicus zowel de verzekeringnemer, de verzekerde als de begunstigde bij leven is. De RIZIV-premie waar de medicus recht op heeft, wordt in een SVAP gestort door het RIZIV. Een deel van de RIZIV – premies dienen voor je pensioenopbouw en 10% gaat naar sociale waarborgen. (Dit kan je niet vrij kiezen).

Een beetje verwarrend maar in een levensverzekering spaart de verzekeringnemer zelf, maar dat is niet het geval bij het RIZIV-spaarplan dat wordt dus gespaard, jaarlijks door het RIZIV als de zorgverlener hiervoor in aanmerking komt.

Sommige verzekeringsmaatschappijen staan ook toe de gespaarde reserves op te vragen voor een bepaald percentage voor vastgoed en/of sommige maatschappijen kunnen je een reconstitutie lening aanbieden. Dat laatste kan interessant kan zijn, omdat je bij dit type krediet enkel intresten betaald en jezelf kiest wanneer je kapitaal terugbetaald. De terugbetaling van het kapitaal moet uiterlijk op 67 jaar gebeuren.

Verwarrend?

Inderdaad de RIZIV-polis is dus iets wat je ‘krijgt’ vanuit het RIZIV, als je er recht op hebt en jaarlijks wordt gestort. Medicusspecialist kan de levensverzekering (verzekeringsmaatschappij naar keuze) opmaken voor jou zodoende het RIZIV je centen hierin kan storten. Je kan daarnaast dus ook perfect nog een SVAP of VAPZ doen die je dan zelf spaart en waarop je intrest, fiscaal en sociaal voordeel geniet. Sociaal voordeel is enkel van toepassing als je zelfstandig medicus bent dus niet tijdens je ASO/HAIO-jaren heb je enkel fiscaal voordeel van ongeveer 50%. Als ASO/HAIO moet het trouwens een SVAP zijn en geen VAP. Zodra je na je ASO/HAIO start als zelfstandige heb je de mogelijkheid om te wijzigen naar een VAPZ. Hulp nodig bel, mail ons en we helpen je hiermee verder.

Waaraan moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de RIZIV – premie?

 1. Geheel of gedeeltelijk geconventioneerd zijn.
 2. Minimale activiteit drempel behalen.
 3. Een RIZIV-polis in voege hebben, ten laatste op 31 december van het jaar waarop de RIZIV- premie betrekking heeft.

De arts moet (gedeeltelijk) geconventioneerd zijn. 

Om in aanmerking te komen voor de RIZIV-premie moet je als arts toegetreden zijn tot het “nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen”. Artsen die een hoger honoraria wensen, kunnen de conventie geheel of gedeeltelijk weigeren. Ambtshalve zijn artsen steeds volledig geconventioneerd. Als je gedeeltelijk geconventioneerd bent, moet je bekend maken op welke dagen, uren en plaatsen dit het geval is. Een gedeeltelijk geconventioneerde arts zal nog wel een deel van de RIZIV-premie ontvangen en een volledig gedeconventioneerde arts ontvangt geen RIZIV-premie meer. Wens je de recente bedragen te kunnen neem gerust even contact met ons op.

Per specialisatie wordt jaarlijks bepaald welk minimumbedrag aan geattesteerde nomenclatuurverstrekkingen jaarlijks moet worden behaald. Voor ASO/HAIO’S geldt deze minimale activiteit drempel niet.

Artsen in opleiding (HAIO’S/ASO’S) vallen onder het SUI generis statuut en komen in aanmerking voor de RIZIV-premie. Ook hier geldt het aanvaarden van de conventietarieven als voorwaarde. De ASO/HAIO’S genieten tijdens de opleidingsjaren van een verhoogde RIZIV-premie, die jaarlijks anders kan zijn. Deze wordt bepaald door het RIZIV zelf.

De tandarts moet (gedeeltelijk) geconventioneerd zijn. 

Net zoals artsen zijn tandartsen ambtshalve geconventioneerd en dienen zij jaarlijks door te geven via My Riziv of zij al dan niet gedeeltelijk wensen te deconventioneren. Anders als bij de artsen is dat er geen verschil is in de RIZIV-premie voor gedeeltelijk of volledig geconventioneerd tandartsen. Je moet als tandarts wel een minimum van 300 geboekte prestaties uitvoeren (dit geldt niet voor startende tandartsen).

De kiné kan enkel maar 100% geconventioneerd werken of 100% geconventioneerd dus niet gedeeltelijk.

Voor de kiné’s zijn er zijn drie verschillende toelages (hoe meer verstrekkingen, hoe hoger de RIZIV-premie zal zijn).

1) minstens 1500 verstrekkingen of 36 000 M-waarden;

2) minstens 2300 verstrekkingen of 55 200 M-waarden;

3) minstens 3000 verstrekkingen of 72 000 M-waarden.

Let op: doe je als kiné meer dan 6500 prestaties of 156 000 M-waarden, dat heb je helaas geen recht op de RIZIV-toelage.

Hoe gaat dit nu juist praktisch in zijn werk?

Ben je geconventioneerd of ben je ASO/HAIO?

Gelukkig loopt het proces vanuit het RIZIV zo goed als volledig gedigitaliseerd. Dus je zal rond februari – maart een e-mail ontvangen vanuit het RIZIV met als onderwerp “uw sociaal statuut”. Het RIZIV bevestigt in deze e-mail dat er een geldig verzekeringscontract gekend is waarin de RIZIV-toelage kan worden gestort. Let op mogelijks ben je van RIZIV-spaarplan veranderd wat perfect mogelijk is. Duid dan zeker de maatschappij aan waarin je wenst dat het RIZIV je centen stort. Weet dat je het contract waar er niet meer in wordt gestort ook perfect vrijkomt op je 67 jaar.

Het RIZIV gaat na in aanmerking komt voor de RIZIV-toelage. Dit gebeurt volledig automatisch.

Start je als ASO/HAIO en is er nog geen RIZIV-contract bij het RIZIV gekend?

Dan moet er gezorgd worden dat er vóór 31/12 een RIZIV-polis opgemaakt is. Dit moet je niet zelf doen, maar daarmee kan Mediaspecialist je helpen. Nadien zal de verzekeraar ervoor zorgen dat je RIZIV-polis netjes gekoppeld wordt, zodat je RIZIV-toelage kan worden gestort.

Wil je graag meer info over de RIZIV-polis en de mogelijkheden? Wees welkom en reserveer je afspraak rechtstreeks in de agenda van Medicusspecialist.

Meer lezen
Medicusspecialist - Anja

• Anja •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op! 

Hospitalisatieverzekering wat zijn de mogelijkheden?

BLOG

Hospitalisatieverzekering wat zijn de mogelijkheden?

Bescherm jezelf en je dierbaren met een goede hospitalisatieverzekering. 

Een hospitalisatie kan onverwacht en kostelijk zijn, maar met de juiste verzekering kun je jezelf en je gezin financiële zekerheid bieden tijdens deze moeilijke momenten. Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die de kosten dekt die niet door je ziekteverzekering worden vergoed zoals ziekenhuisopname, medische ingrepen, medicatie en andere medische kosten.

Bij het kiezen van een hospitalisatieverzekering is het belangrijk om rekening te houden met je specifieke behoeften en budget. Er zijn verschillende opties beschikbaar, variërend van basisdekking tot uitgebreidere pakketten met extra voordelen. Het is ook belangrijk om de voorwaarden en beperkingen van de verzekering te begrijpen, zoals wachttijden en uitsluitingen.

Met een hospitalisatieverzekering kun je genieten van gemoedsrust, wetende dat je gedekt bent voor eventuele medische kosten die kunnen ontstaan tijdens een hospitalisatie. Je kunt rekenen op snelle toegang tot hoogwaardige zorg en behandeling, zonder je zorgen te hoeven maken over de financiële gevolgen.

Bij Medicusspecialist hebben we alle mogelijke polissen en kunnen we de juiste hospitalisatieverzekering vinden die past bij jouw behoeften en budget. Vergeet niet dat een goede hospitalisatieverzekering een waardevolle investering is in je gezondheid en gemoedsrust.

Als Medicusspecialist hebben wij een exclusieve samenwerking met de VZW FACILIS. Als je hiervan lid wordt, heb je toegang tot tal van interessante voordelen op maat van jouw beroep als medici. Ontdek HIER de zeer interessante hospitalisatieverzekering.

Meer lezen
Medicusspecialist - Anja

• Anja •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Ontdek Gardanto Onafhankelijk vermogensbeheer

BLOG

Ontdek Gardanto Onafhankelijk vermogensbeheer: deskundige hulp voor jouw vermogen.

Bij Gardanto begrijpen we dat jouw vermogen belangrijk is en dat je misschien niet altijd de tijd hebt om de financiële markten op de voet te volgen. Daarom staan onze beheerders voor je klaar om je te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Of je nu een mooi kapitaal hebt opgebouwd maar niet genoeg kennis hebt van de mogelijke oplossingen, wij willen je graag ondersteunen.

Ons doel is om jouw vermogen op een professionele manier te beheren en tegelijkertijd te streven naar rendement en risicobewaking. We maken professioneel beheer toegankelijk door het vermogen van meerdere klanten samen te brengen in zorgvuldig samengestelde portefeuilles. Zo wordt jouw privé- en vennootschapskapitaal beheerd door een onafhankelijk team dat niet improviseert of emotioneel reageert, maar juiste fondsen kiest, diversifieert en objectief handelt. Onze vermogensbeheerders beschikken over waardevolle informatie waarmee ze rendement en risico kunnen bewaken, in lijn met de strategie die jij als klant hebt gekozen. Vanaf een inleg van €50.000 krijg je toegang tot de meest professionele beheerders.

Bij Gardanto beleggen we in een uitgebreid en divers beleggingsuniversum. We beperken ons niet tot één of enkele thema’s, maar geven onze beheerders maximale vrijheid om op zoek te gaan naar de beste fondsen in elke markt. We werken samen met gerenommeerde fondsbeheerders en kunnen zo een ongekend brede spreiding over verschillende activaklassen realiseren.

Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat om vrij te kiezen met welke fondsbeheerders we samenwerken, wat resulteert in een breed scala aan mogelijkheden. Bij Gardanto streven we ernaar om jouw vermogen op een professionele en verantwoorde manier te beheren, met aandacht voor rendement en risicobewaking.

Meer lezen

• Patrick •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Play Video

Je geld beleggen, hoe pak je dat aan?

BLOG

Je geld beleggen, hoe pak je dat aan?

Als medicus ben je terecht bezorgd over het rendement van je spaargeld. Maar hoe pak je nu sparen en beleggen aan? Geen gemakkelijke materie.
Er zijn verschillende mogelijkheden om je geld te laten renderen.

Spaarboekje
Dat is heel interessant als je je spaargeld als HAIO/ ASO, arts, tandarts, kiné, apotheker het eerste jaar nodig hebt. Geld dat je het eerste jaar niet nodig hebt, staat beter niet op een spaarboekje. Het voordeel van een spaarboekje is dat het heel flexibel is om geld op te nemen. Het nadeel is dat het niets opbrengt, zeker nu niet gezien de hoge inflatie.

Tak 21
Dat is een belegging met kapitaalgarantie, dat wil zeggen dat het geïnvesteerde kapitaal nooit weg kan zijn. Tak 21 bestaat uit twee delen: basisrendement ( waar je het jaar mee start) + winstdeelname ( wat erop het einde van het jaar bovenop je basisrendement komt). Dus de optelsom van beide delen vormt  je rendement. Het totaal rendement kan dus ieder jaar verschillend zijn afhankelijk van het economisch klimaat. (S)VAP en RIZIV-spaarplan moeten in T21 belegd worden.

Tak 23
Dat zijn beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie. Het gemiddeld rendement varieert naargelang je beleggersprofiel. Heb je als ASO/ HAIO tandarts, arts, kiné, apotheker een korte beleggingshorizon? Dan beleg je best defensief, hoe meer tijd je hebt, hoe meer je neutraal en dynamische kan beleggen. Je doet met een belegging enkel winst of verlies als je werkelijk verkoopt. Dus hoe dynamischer je belegt, hoe volatieler je belegging zal zijn. Dat brengt met zich mee dat een dynamische belegging een hoger potentieel rendement kan hebben dan een defensieve belegging.
T23 kan gebruikt worden bij:

 • Beleggingen: maandelijks en/of een geldsom.
 • Pensioensparen
 • IPT
 • Lange termijn sparen

Het is van groot belang dat je begeleid wordt door een beleggingsadviseur die een groot en onafhankelijk aanbod van verzekeringsmaatschappijen kan aanbieden zodat er maatwerk kan geleverd worden. Medicusspecialisten zijn allemaal 100% onafhankelijk en hebben een grote kennis, zij brengen samen met jou ASO / HAIO, tandarts, arts, apotheker, kiné al je doelen in kaart. Zo heb je duidelijkheid over hoeveel geld er op je spaarboekje moet blijven en hoeveel geld er belegd kan worden, rekening houdend met rendement, fiscaliteit, successieplanning.
Medicusspecialist-makelaars beschikken over een volledig digitaal platform zodat al je spaardoelen volledig in kaart worden gebracht over de verschillende maatschappijen heen om zo een duidelijk overzicht te bieden hoever je staat met je sparen t.o.v. je doelen. Zo kom je te weten of er meer of anders gespaard moet worden.

Wist je dat?
De Medicusspecialist-makelaars een uniek aanbod hebben voor de ASO/ HAIO, arts, tandarts, apotheker? Geldsommen beleggen vanaf €50.000 zonder instap – uitstap- switch kosten er zijn enkel beheerskosten. Normaal worden al deze 4 kosten aangerekend. Je kan hier rekenen op een actief beheer dat 100% transparant is.

Meer lezen

• Patrick •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Fiscale polis

BLOG

Fiscale polis

Als ondernemer/ medicus pas je de beste fiscale optimalisatie toe binnen je vennootschap. Je accountant betaal je per kwartaal of per uur afhankelijk van de afspraken die er gemaakt worden.

Voor een fiscale controle moet je altijd apart bijbetalen. Dus als je dossier een fiscale controle moet passeren, zal dit voor je accountant extra uren werk met zich meebrengen. Ofwel komt deze factuur jouw richting uit ofwel heb je een verzekering ‘ fiscale polis’ en dan stuurt je accountant de bijkomende factuur niet naar jou maar naar je verzekering.

Wist je dat?
De Medicusspecialist, dankzij samenwerkingen, deze polis kan aanbieden voor €179/jaar i.p.v. €290/jaar. Die is dus snel terug verdiend.

Meer lezen

• Ben •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Geld beleggen in je vennootschap een must voor iedere medicus!

BLOG

Geld beleggen in je vennootschap een must voor iedere medicus!

Je hebt gelukkig positieve financiële overschotten in je BV. Maar die staan meestal te roesten op een spaarboekje in je BV zonder rente. Tel daarbij de inflatie en je geld smelt als sneeuw voor de zon! Hier kan je iets aan doen! Maak gebruik van een kapitalisatiecontract waarmee je kan zorgen voor een mooie rente. Medicusspecialist zorgt voor een mooie unieke formule waar je noch instap – uitstap – switch kost betaald. En dit kan al vanaf €50.000.

Meer lezen

• Patrick •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Hoe haal je het meest voordelig geld uit je vennootschap als medicus?

BLOG

Hoe haal je het meest voordelig geld uit je vennootschap als medicus?

Een vennootschap richt je op om o.a. je belastingdruk te verlagen, mooi maar dan begint het. Je hebt ook een loon nodig om je privé uitgaven te kunnen betalen. Loon is de duurste vorm om uit je BV te halen. Dat kost je ongeveer 60%.

Goedkopere vormen zijn:

 • VVPR bis
  Na 3 jaar zal je geld aan ongeveer 35% kostprijs naar je privé kunnen brengen.
 • Optiwarrants
  Na 1 jaar zal je geld aan een maximale kostprijs van 35% naar je privé kunnen brengen.
  Dit kan je maandelijks doen met vennootschapsgeld. Het voordeel is dat je na één jaar een verhoging hebt van je bezoldiging en dat dit een voordeel alle aard is waardoor het een positief effect heeft op je wettelijk pensioen. De verhoging van je bezoldiging is ook interessant wanneer je een lening moet aangaan. De bank houdt op dat ogenblik immers rekening met je inkomen. Tot slot zal er voor de berekening voor je IPT o.a. rekening gehouden worden met je regelmatige maandelijkse bezoldiging waar dus ook de optiwarrant positief toe bijdraagt.
  Met een éénmalige som geldt hetzelfde principe maar dan komt de som na één jaar naar je privé

Wist je dat?
De Medicusspecialist in zijn netwerk gespecialiseerde accountants heeft, die samen met je Medicusspecialist makelaar deze fiscale en financiële technieken 100% kunnen toepassen in één verhaal. Tijdbesparend en één verhaal!

Meer lezen

• Patrick •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Je Riziv contract gebruiken voor een bullet krediet, kan dat?

BLOG

Je Riziv contract gebruiken voor een bullet krediet, kan dat?

Er bestaan verschillende types van kredieten om een vastgoed aan te kopen. Welke types dat zijn, lees je hieronder. 

Hypothecaire lening.
Hoeveel je mag ontlenen, wordt onder andere gebaseerd op basis van je inkomen en je lopende kredieten ( auto, andere,…)
De maandelijkse terugbetaling omvat: intrest en kapitaal.
De einddatum van terugbetaling wordt vastgelegd

Reconstitutie of bullet lening ( verzekeringsbullet)
Hoeveel je mag ontlenen, wordt onder andere gebaseerd op de prognose van de eindkapitalen van spaarplannen bij een verzekeringsmaatschappij: VAPZ, RIZIV, pensioensparen, lange termijn sparen, IPT.
De maandelijkse terugbetaling omvat: intrest en de keuze om het kapitaal terug te betalen met een uiterlijke terugbetalingstermijn op de leeftijd van de ontlener van 67 jaar.

Bancaire bullet
Hoeveel je mag ontlenen wordt, onder andere gebaseerd op basis van je inkomen en je lopende kredieten.
De maandelijkse terugbetaling omvat enkel intrest. Het kapitaal is terug te betalen met een uiterlijke terugbetalingstermijn,  meestal tussen de 8 en 10 jaar na de start van de lening.

Wist je dat
Het grootste deel van de artsen en tandartsen een verzekerings bullet verkiest. De reden is dat ze starten met een lager inkomen, waardoor het betalen van enkel intrest welkom is. Na enkele jaren, als het inkomen aanzienlijk groter is, wordt het kapitaal comfortabel terug betaald op een periode naar eigen wens ( uiterlijk op de leeftijd van 67jaar)
De struikelblok van een bancaire bullet is vaak de terugbetalingsperiode van het kapitaal. Deze is namelijk meestal op max. 8 a 10 jaar terug te betalen wat vaak tekort is.
De procedure van een verzekerings bullet is niet anders dan deze van een hypothecair krediet.

Wist je dat
Medicusspecialist, onafhankelijk van de keuze van het type krediet, je 100% begeleidt ook al zou deze lening bij een bankinstelling of elders afgesloten worden. Handig toch een onafhankelijk medicusspecialist adviseur die je bijstaat zodat je de meest optimale keuze kan maken voor de aankoop van jouw vastgoedproject.t

Meer lezen

• Thomas •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!

Rechtsbijstandverzekering ALLRISK voor de medici

BLOG

Rechtsbijstandver- zekering ALLRISK voor de medicus

Wat houdt deze verzekering juist in want ze wordt vaak  verward met de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een Allrisk rechtsbijstand wordt verzekerd op basis van een ‘Alle risico’s behalve’-principe. Dit houdt in dat de bijstand steeds wordt verleend bij elke conflictsituatie, tenzij voor de conflictsituaties die uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Meer concreet gaat het om:

 • Je strafrechtelijke verdediging (verkeersinbreuken, onopzettelijke inbreuken,…).
 • Het verhalen van de materiële schade aan uw gebouwen, werktuigen en voorraden.
 • Het verhalen van letselschade (morele schade, esthetische schade, werkongeschiktheid, …).
 • Conflict verzekeraar beroepsaansprakelijkheid
 • Disciplinaire verdediging (Orde der Geneesheren, Ziekenhuisraad).
 • Administratief geschil met het RIZIV.
 • Uitlooprisico (burgerlijke claims van patiënten tot 20 jaar na de stopzetting van uw activiteit als (para)medicus)

Dus deze kosten worden door de verzekeraar vergoed.

Wist je dat:
Medicusspecialist een speciaal tarief heeft kunnen onderhandelen dankzij VZW Facilis.? Normale premie: €330 jaar.
ASO/ HAIO: €37/jaar
Andere medici: €124/jaar
De ALLRISK geeft de ruimste bescherming met de hoogste tussenkomst limitatief

Meer lezen

• Herman •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!

Omzet verzekering

BLOG

Omzetverzekering

 • Een verzekering die bij ziekte en/of ongeval een rente voorziet. Het bedrag van de gekozen rente mag, niet meer bedragen dan 80% van de omzet in je vennootschap. De begunstigde van de uitkering van de rente bij werkonbekwaamheid is de rechtspersoon.
 • Deze rente wordt uitgekeerd:
  Na de gekozen carens periode, dwz. een soort ‘wachtperiode’ van 30 – 60 – 120 – 360 dagen, waarin er nog geen rente zal uitgekeerd worden. Volgens het percentage van werkonbekwaamheid met een minimum van 25% en deze kan zowel economisch en/ of fysiologisch zijn. De hoogste graad van werkonbekwaamheid zal uitbetaald worden. Bv. 30% fysiologisch en 100% economisch dan zal 100% van de gekozen rente uitbetaald worden. Uitbetaling uiterlijk t.e.m. 67 jaar.
 • De verzekeringspremie die je betaalt, wordt berekend op basis van:
  – Beroep
  – Leeftijd
  – Hoogte van de rente
  – Medische antecedenten

Wist je dat:

Een gewaarborgd inkomen en een omzetverzekering eigenlijk hetzelfde doen. Een gewaarborgd inkomen gaat het uitgekeerde loon beschermen en de omzetverzekering gaat de omzet in de vennootschappen beschermen. Beiden voor maar max. 80%. Dus beide verzekeringen zijn noodzakelijk en met stip op nummer één: de omzetverzekering omdat de grootste inkomsten in de vennootschap binnenkomen. Het is belangrijk dat je dus de berekening regelmatig laat nakijken (inkomsten in de vennootschap kunnen variëren).
Gekoppelde polissen bieden vaak een mooie korting. Een koppeling kan aan:
– Overlijdens dekking
– VAPZ
– IPT

Wist je dat:

Een omzetverzekering volledig betaald wordt door je vennootschap en vaak wordt gekoppeld. De rente moet, zolang de inkomsten in de vennootschap nog niet stabiel zijn, regelmatig herberekend worden.

Meer lezen
Medicusspecialist - Anja

• Anja •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!