De RIZIV-premie

BLOG

Wie komt in aanmerking voor de RIZIV–premie?

Artsen, ASO/HAIO’S, tandartsen, kinesitherapeuten komen in aanmerking voor de RIZIV-spaarplan. Ook loontrekkenden komen in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de RIZIV-premie nu juist?

De bedragen die het RIZIV jaarlijks in het RIZIV-spaarplan van de geconventioneerde medici stort, variëren per type zorgverlener en jaarlijks kan dit bedrag anders zijn. Best dat je voor de correcte bedragen even kijkt op de officiële site van het RIZIV onder de rubriek ‘sociaal statuut’

RIZIV-polis, wat is dat nu juist?

Een RIZIV-polis (spaarplan) is een levensverzekering waarbij de medicus zowel de verzekeringnemer, de verzekerde als de begunstigde bij leven is. De RIZIV-premie waar de medicus recht op heeft, wordt in een SVAP gestort door het RIZIV. Een deel van de RIZIV – premies dienen voor je pensioenopbouw en 10% gaat naar sociale waarborgen. (Dit kan je niet vrij kiezen).

Een beetje verwarrend maar in een levensverzekering spaart de verzekeringnemer zelf, maar dat is niet het geval bij het RIZIV-spaarplan dat wordt dus gespaard, jaarlijks door het RIZIV als de zorgverlener hiervoor in aanmerking komt.

Sommige verzekeringsmaatschappijen staan ook toe de gespaarde reserves op te vragen voor een bepaald percentage voor vastgoed en/of sommige maatschappijen kunnen je een reconstitutie lening aanbieden. Dat laatste kan interessant kan zijn, omdat je bij dit type krediet enkel intresten betaald en jezelf kiest wanneer je kapitaal terugbetaald. De terugbetaling van het kapitaal moet uiterlijk op 67 jaar gebeuren.

Verwarrend?

Inderdaad de RIZIV-polis is dus iets wat je ‘krijgt’ vanuit het RIZIV, als je er recht op hebt en jaarlijks wordt gestort. Medicusspecialist kan de levensverzekering (verzekeringsmaatschappij naar keuze) opmaken voor jou zodoende het RIZIV je centen hierin kan storten. Je kan daarnaast dus ook perfect nog een SVAP of VAPZ doen die je dan zelf spaart en waarop je intrest, fiscaal en sociaal voordeel geniet. Sociaal voordeel is enkel van toepassing als je zelfstandig medicus bent dus niet tijdens je ASO/HAIO-jaren heb je enkel fiscaal voordeel van ongeveer 50%. Als ASO/HAIO moet het trouwens een SVAP zijn en geen VAP. Zodra je na je ASO/HAIO start als zelfstandige heb je de mogelijkheid om te wijzigen naar een VAPZ. Hulp nodig bel, mail ons en we helpen je hiermee verder.

Waaraan moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de RIZIV – premie?

 1. Geheel of gedeeltelijk geconventioneerd zijn.
 2. Minimale activiteit drempel behalen.
 3. Een RIZIV-polis in voege hebben, ten laatste op 31 december van het jaar waarop de RIZIV- premie betrekking heeft.

De arts moet (gedeeltelijk) geconventioneerd zijn. 

Om in aanmerking te komen voor de RIZIV-premie moet je als arts toegetreden zijn tot het “nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen”. Artsen die een hoger honoraria wensen, kunnen de conventie geheel of gedeeltelijk weigeren. Ambtshalve zijn artsen steeds volledig geconventioneerd. Als je gedeeltelijk geconventioneerd bent, moet je bekend maken op welke dagen, uren en plaatsen dit het geval is. Een gedeeltelijk geconventioneerde arts zal nog wel een deel van de RIZIV-premie ontvangen en een volledig gedeconventioneerde arts ontvangt geen RIZIV-premie meer. Wens je de recente bedragen te kunnen neem gerust even contact met ons op.

Per specialisatie wordt jaarlijks bepaald welk minimumbedrag aan geattesteerde nomenclatuurverstrekkingen jaarlijks moet worden behaald. Voor ASO/HAIO’S geldt deze minimale activiteit drempel niet.

Artsen in opleiding (HAIO’S/ASO’S) vallen onder het SUI generis statuut en komen in aanmerking voor de RIZIV-premie. Ook hier geldt het aanvaarden van de conventietarieven als voorwaarde. De ASO/HAIO’S genieten tijdens de opleidingsjaren van een verhoogde RIZIV-premie, die jaarlijks anders kan zijn. Deze wordt bepaald door het RIZIV zelf.

De tandarts moet (gedeeltelijk) geconventioneerd zijn. 

Net zoals artsen zijn tandartsen ambtshalve geconventioneerd en dienen zij jaarlijks door te geven via My Riziv of zij al dan niet gedeeltelijk wensen te deconventioneren. Anders als bij de artsen is dat er geen verschil is in de RIZIV-premie voor gedeeltelijk of volledig geconventioneerd tandartsen. Je moet als tandarts wel een minimum van 300 geboekte prestaties uitvoeren (dit geldt niet voor startende tandartsen).

De kiné kan enkel maar 100% geconventioneerd werken of 100% geconventioneerd dus niet gedeeltelijk.

Voor de kiné’s zijn er zijn drie verschillende toelages (hoe meer verstrekkingen, hoe hoger de RIZIV-premie zal zijn).

1) minstens 1500 verstrekkingen of 36 000 M-waarden;

2) minstens 2300 verstrekkingen of 55 200 M-waarden;

3) minstens 3000 verstrekkingen of 72 000 M-waarden.

Let op: doe je als kiné meer dan 6500 prestaties of 156 000 M-waarden, dat heb je helaas geen recht op de RIZIV-toelage.

Hoe gaat dit nu juist praktisch in zijn werk?

Ben je geconventioneerd of ben je ASO/HAIO?

Gelukkig loopt het proces vanuit het RIZIV zo goed als volledig gedigitaliseerd. Dus je zal rond februari – maart een e-mail ontvangen vanuit het RIZIV met als onderwerp “uw sociaal statuut”. Het RIZIV bevestigt in deze e-mail dat er een geldig verzekeringscontract gekend is waarin de RIZIV-toelage kan worden gestort. Let op mogelijks ben je van RIZIV-spaarplan veranderd wat perfect mogelijk is. Duid dan zeker de maatschappij aan waarin je wenst dat het RIZIV je centen stort. Weet dat je het contract waar er niet meer in wordt gestort ook perfect vrijkomt op je 67 jaar.

Het RIZIV gaat na in aanmerking komt voor de RIZIV-toelage. Dit gebeurt volledig automatisch.

Start je als ASO/HAIO en is er nog geen RIZIV-contract bij het RIZIV gekend?

Dan moet er gezorgd worden dat er vóór 31/12 een RIZIV-polis opgemaakt is. Dit moet je niet zelf doen, maar daarmee kan Mediaspecialist je helpen. Nadien zal de verzekeraar ervoor zorgen dat je RIZIV-polis netjes gekoppeld wordt, zodat je RIZIV-toelage kan worden gestort.

Wil je graag meer info over de RIZIV-polis en de mogelijkheden? Wees welkom en reserveer je afspraak rechtstreeks in de agenda van Medicusspecialist.

Meer lezen
Medicusspecialist - Anja

• Anja •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op! 

Hospitalisatieverzekering wat zijn de mogelijkheden?

BLOG

Hospitalisatieverzekering wat zijn de mogelijkheden?

Bescherm jezelf en je dierbaren met een goede hospitalisatieverzekering. 

Een hospitalisatie kan onverwacht en kostelijk zijn, maar met de juiste verzekering kun je jezelf en je gezin financiële zekerheid bieden tijdens deze moeilijke momenten. Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die de kosten dekt die niet door je ziekteverzekering worden vergoed zoals ziekenhuisopname, medische ingrepen, medicatie en andere medische kosten.

Bij het kiezen van een hospitalisatieverzekering is het belangrijk om rekening te houden met je specifieke behoeften en budget. Er zijn verschillende opties beschikbaar, variërend van basisdekking tot uitgebreidere pakketten met extra voordelen. Het is ook belangrijk om de voorwaarden en beperkingen van de verzekering te begrijpen, zoals wachttijden en uitsluitingen.

Met een hospitalisatieverzekering kun je genieten van gemoedsrust, wetende dat je gedekt bent voor eventuele medische kosten die kunnen ontstaan tijdens een hospitalisatie. Je kunt rekenen op snelle toegang tot hoogwaardige zorg en behandeling, zonder je zorgen te hoeven maken over de financiële gevolgen.

Bij Medicusspecialist hebben we alle mogelijke polissen en kunnen we de juiste hospitalisatieverzekering vinden die past bij jouw behoeften en budget. Vergeet niet dat een goede hospitalisatieverzekering een waardevolle investering is in je gezondheid en gemoedsrust.

Als Medicusspecialist hebben wij een exclusieve samenwerking met de VZW FACILIS. Als je hiervan lid wordt, heb je toegang tot tal van interessante voordelen op maat van jouw beroep als medici. Ontdek HIER de zeer interessante hospitalisatieverzekering.

Meer lezen
Medicusspecialist - Anja

• Anja •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Wat zijn de verschillen tussen alle aanbieders voor je RIZIV – toelage?

BLOG

Wat zijn de verschillen tussen alle aanbieders voor je RIZIV - toelage?

Starten als ASO/ HAIO, kiné, apotheker brengt heel wat met zich mee. Je wordt door heel veel bedrijven benaderd waarvan je het bestaan niet af wist. Je hebt zelf geen letter economie gehad en je wilt goed geholpen worden zonder de touwtjes volledig uit handen te geven. Je leerde in je opleiding om kritisch en analytisch te zijn en plots wordt je geconfronteerd met heel wat vragen waarop je het antwoord schuldig moet blijven. Medicusspecialist heeft daarvan een volledige analyse gemaakt.

Wist je dat?
Je steeds welkom bent op een vrijblijvende afspraak, samen met je partner en / of ouders?

Meer lezen

• Christel •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Je geld beleggen, hoe pak je dat aan?

BLOG

Je geld beleggen, hoe pak je dat aan?

Als medicus ben je terecht bezorgd om het rendement van je spaargeld. Maar hoe pak je  sparen en beleggen aan? Geen gemakkelijke materie.
Er zijn verschillende mogelijkheden om je geld te laten renderen.

Spaarboekje
Dit is heel interessant als je je spaargeld als HAIO/ ASO, arts, tandarts, kiné, apotheker het eerste jaar nodig hebt. Geld dat je het eerste jaar niet nodig hebt,  staat beter niet op een spaarboekje. Het voordeel van een spaarboekje is dat het heel flexibel is en dat je je geld meteen kunt opnemen..
Het nadeel is dat het niets of nauwelijks iets opbrengt, zeker nu niet gezien de hoge inflatiecijfers. 

Tak 21
Dit is een belegging met kapitaalgarantie, dat wil zeggen dat het geïnvesteerde kapitaal nooit weg kan zijn.Tak 21 bestaat uit twee delen: basisrendement ( waar je het jaar mee start) + winstdeelname ( wat erop het einde van het jaar bovenop je basisrendement komt) – Dus de optelsom van beide delen vormen samen je rendement. Het totaal rendement kan dus ieder jaar verschillend zijn afhankelijk van het economisch klimaat. (S) VAP en riziv spaarplan moeten in T21 belegd worden.

T23
Dit zijn beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie. Het gemiddeld rendement varieert naargelang je beleggersprofiel. Heb je als ASO/ HAIO tandarts, arts, kiné of apotheker een korte beleggingshorizon dan beleg je best defensief, hoe meer tijd je hebt hoe meer je neutraal en dynamische kan beleggen. Je doet met een belegging enkel winst of verlies als je werkelijk verkoopt. Dus hoe dynamischer je belegt,  hoe volatieler je belegging zal zijn. Dit brengt met zich mee dat een dynamische belegging een hoger potentieel rendement kan hebben dan een defensieve belegging.
T23 kan gebruikt worden bij:

 • Beleggingen: maandelijks en/of een geldsom.
 • Pensioensparen
 • IPT
 • Lange termijn sparen

Het is van groot belang dat je begeleid wordt door een beleggingsadviseur die een groot en onafhankelijk aanbod van verzekeringsmaatschappijen kan aanbieden zodat er maatwerk kan geleverd worden. Medicusspecialisten zijn allemaal 100% onafhankelijk en hebben een grote kennis, zij brengen samen met jou ASO / HAIO, tandarts, arts, apotheker, kiné al je doelen in kaart. Zo heb je duidelijkheid over hoeveel geld er op je spaarboekje moet blijven en hoeveel geld er belegd kan worden met oog voor rendement, fiscaliteit, successieplanning…
Medicusspecialist-makelaars beschikken over een volledig digitaal platform zodat al je spaardoelen volledig in kaart worden gebracht over de verschillende maatschappijen heen om zo een duidelijk overzicht te bieden hoever je staat met je sparen t.o.v. je doelen . Zo kom je te weten of er meer of anders gespaard moet worden.

Wist je dat
De Medicusspecialist-makelaars een uniek aanbod hebben voor de ASO/ HAIO, arts, tandarts, apotheker? Een geldsom beleggen vanaf €50.000 zonder instap – uitstap- switch kosten dus enkel  met beheerskosten. Normaal worden al deze 4 kosten aangerekend. Je kan hier rekenen op een actief beheer dat 100% transparant is.

Meer lezen

• Patrick •

Wil je meer weten over deze topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Treed dan in contact met ons!

Je Riziv contract gebruiken voor een bullet krediet, kan dat?

BLOG

Je RIZIV-contract gebruiken voor een bullet krediet, kan dat?

Er bestaan verschillende types van kredieten om een vastgoed aan te kopen. Welke types dit zijn,  lees je hieronder. 

Hypothecaire lening
Hoeveel je mag ontlenen, wordt onder andere gebaseerd op de hoogte van je loon en van je reeds lopende kredieten (auto, andere,…).
De maandelijkse terugbetaling omvat: intrest en kapitaal.
De einddatum van terugbetaling wordt vastgelegd

Reconstitutie of bullet lening (verzekeringsbullet)
Hoeveel je mag ontlenen, wordt onder andere gebaseerd op de prognose van de eindkapitalen van spaarplannen bij een verzekeringsmaatschappij: VAPZ, RIZIV, pensioensparen, lange termijn sparen, IPT.
De maandelijkse terugbetaling omvat: intrest en de keuze om het kapitaal terug te betalen met een uiterlijke terugbetalingstermijn op de leeftijd van 67 jaar van de ontlener.

Bancaire bullet
Hoeveel je mag ontlenen wordt onder andere gebaseerd op de hoogte van je loon en van je lopende kredieten.
De maandelijkse terugbetaling omvat enkel intrest. Het kapitaal is terug te betalen met een uiterlijke terugbetalingstermijn; meestal tussen de 8 en 10 jaar na de start van de lening.

Wist je dat?
Het grootste deel van de artsen en tandartsen een verzekerings bullet verkiest. De reden daarvoor is dat ze starten met een lager loon, waardoor het betalen van enkel intresten hen meer financiële ruimte geeft. Na een aantal jaren, wanneer het inkomen aanzienlijk groter is, wordt het kapitaal terugbetaald op een ogenblik naar wens (uiterlijk op de leeftijd van 67jaar).
De struikelblok van een bancaire bullet is vaak de terugbetalingsperiode van het kapitaal. Die bedraagt immers meestal 8 à 10 jaar wat vaak als te kort wordt ervaren.
De procedure van een verzekeringsbullet is niet anders dan die van een hypothecair krediet.

Wist je dat?
Medicusspecialist, onafhankelijk van de keuze van het type krediet, je 100% begeleidt ook al zou deze lening bij een bankinstelling of elders afgesloten worden. Handig toch een onafhankelijke medicusspecialist die je bijstaat, zodat je de meest optimale keuze kunt maken voor de aankoop van jouw vastgoedproject.

Meer lezen

• Thomas •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Rechtsbijstandverzekering ALLRISK voor de medici

BLOG

Rechtsbijstandver-zekering ALLRISK voor de medici

Wat houdt deze verzekering juist in want ze wordt vaak verward  met de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een Allrisk rechtsbijstand wordt verzekerd op basis van een ‘Alle risico’s behalve’-principe. Dit houdt in dat de bijstand steeds wordt verleend bij elke conflictsituatie, tenzij voor de conflictsituaties die uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Meer concreet gaat het om:

 • Je strafrechtelijke verdediging (verkeersinbreuken, onopzettelijke inbreuken,…).
 • Het verhalen van de materiële schade aan uw gebouwen, werktuigen en voorraden.
 • Het verhalen van letselschade (morele schade, esthetische schade, werkongeschiktheid,…).
 • Conflict verzekeraar beroepsaansprakelijkheid
 • Disciplinaire verdediging (Orde der Geneesheren, Ziekenhuisraad).
 • Administratief geschil met het RIZIV.
 • Uitlooprisico (burgerlijke claims van patiënten tot 20 jaar na de stopzetting van uw activiteit als (para)medicus).

Dus deze kosten worden door de verzekeraar vergoed.

Wist je dat:
Medicusspecialist een speciale onderhandeling heeft kunnen bekomen dankzij VZW Facilis. Normale premie: €330 jaar.
ASO/ HAIO: €37/jaar
Andere medici: €124/jaar
De ALLRISK geeft de ruimste bescherming met de hoogste tussenkomst limieten.

Meer lezen

• Herman •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Gewaarborgd inkomen

BLOG

Gewaarborgd inkomen

 • Een verzekering die bij ziekte en/of ongeval een rente voorziet. Het bedrag van de gekozen rente mag, afhankelijk of je loon – en weddetrekkende bent of een zelfstandig statuut hebt, niet meer bedragen dan 80% van je bruto loon. De begunstigde van de uitkering bij werkonbekwaamheid is de privépersoon.
 • Deze rente wordt uitgekeerd:
  Na de gekozen carens periode, dwz. een soort ‘wachtperiode’ van 30 – 60 – 120 – 360 dagen waarin er nog geen rente zal uitgekeerd worden. Volgens het percentage van werkonbekwaamheid, met een minimum van 25% en deze kan zowel economisch en/ of fysiologisch zijn. De hoogste graad van werkonbekwaamheid zal uitbetaald worden. Bv. 30% fysiologisch en 100% economisch, dan zal 100% van de gekozen rente uitbetaald worden. Uitbetaling uiterlijk tem 67 jaar.
 • De verzekeringspremie die je betaalt, wordt berekend op basis van:
  Beroep
  Leeftijd
  Hoogte van de rente
  Medische antecedenten
 • Deze verzekering gewaarborgd inkomen kan bij sommige maatschappijen betaald worden met de RIZIV-premie waardoor een deel van het RIZIV-spaarplan gaat naar het betalen van deze verzekering en de rest nog steeds gaat naar je pensioenopbouw. Dat kan later altijd herbekeken worden. Bv. je bent starter en nog niet zo solvabel. Dan kan je kiezen om je gewaarborgd inkomen te laten betalen door de RIZIV-premie. Als je na enige periode financieel stabieler bent, dan kan je ervoor kiezen om deze premie zelf te betalen zonder opnieuw medische vragen te moeten beantwoorden en zonder de toekenning van een nieuwe instapleeftijd. Let op: dit kan niet bij een bankinstelling of bij Amonis.

Wist je dat?
Er ook veel loon – en weddetrekkenden een gewaarborgd inkomen afsluiten? Zij vallen na werkonbekwaamheid terug op eerst 60% (na één maand) van hun brutoloon en na één jaar op 40%. Dus ook hier is er een inkomstenkloof die gedicht moet worden. Bij zelfstandigen is dit ongeacht de hoogte van hun inkomsten amper om en bij de €1000/ maand. Dus daar is de inkomstenkloof aanzienlijk groter! Daarom is ook het gewaarborgd inkomen bij een zelfstandige meer gekend.

Meer lezen

• Sven •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!

Aan wat moet je als medici voldoen om recht te hebben op een RIZIV – premie?

BLOG

Waaraan moet je als medicus voldoen om recht te hebben op een RIZIV - premie?

Je hebt jaarlijks recht op een RIZIV-premie (sociale voordelen van het RIZIV) als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent ASO – HAIO, geconventioneerd arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of zelfstandig verpleegkundige in hoofdberoep.
 • Je bent toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV.

Als je aan de criteria voldoet, ontvang je de RIZIV-toelage automatisch. Op voorwaarde dat je een digitale RIZIV-polis hebt in orde gemaakt, een formaliteit waarmee  Medicusspecialist je graag verder helpt.

Wist je dat?
Er jaarlijks ook een groot aantal ASO/ HAIO, tandartsen, artsen, kiné’s, apothekers deze premie mist omdat de formaliteiten niet in orde zijn gebracht?

Hoeveel bedraagt deze RIZIV-premie en waarvoor kan je hem gebruiken?
De hoogte van de toelage verschilt naargelang het beroep en de activiteiten of verstrekkingen die je uitoefent. De RIZIV-toelage kan je investeren in een aanvullend pensioen en/of gewaarborgd inkomen en/of overlijdensdekking. Bij (sommige) verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om je RIZIV-toelage te gebruiken voor een bullet lening (aankoop vastgoed).

Wat als je als medicus niet meer voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op het RIZIV-spaarplan?
Je reeds gespaarde reserve blijft staan met rente t.e.m. de leeftijd van 67 jaar.

Wist je dat?
De keuze van de maatschappij van je RIZIV spaarplan steeds en gemakkelijk gewijzigd kan worden. Bv. als er zich betere voorwaarden of mogelijkheden voordoen. Daarom is het zeer handig en belangrijk dat je met een verzekeringsmakelaar als Medicusspecialist samenwerkt. Die werkt namelijk samen met 5 verzekeringsmaatschappijen en zal je als eerste informeren wanneer er ergens betere voorwaarden mogelijk zijn.
Een wijziging brengt geen extra kosten met zich mee. Het gespaard kapitaal bij de ‘oude’ maatschappij blijft oprenten en komt vrij op je 67 jaar. Wij helpen je zodat de nieuwe maatschappij perfect gelinkt wordt in jouw “MY RIZIV”.

Wat is het RIZIV?
RIZIV staat voor ‘Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering’.
Het is een belangrijke speler binnen de sociale zekerheid, omdat het ervoor zorgt dat:

 • Iedereen die verzekerd is, toegang heeft tot geneeskundige zorgen en daar ook voor
  vergoed wordt.
 • Verzekerde werknemers en zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap
  kunnen rekenen op een vervangingsinkomen.

Als medische vrije beroeper kun je er ook terecht voor vele andere zaken, zoals het bestellen van je getuigschriften voor verstrekte hulp, geneesmiddelen voorschriften, specifieke informatie en allerhande terugbetalingen en vergoedingen voor zorgverleners.
Op MyRiziv kun je je contracten online raadplegen en per premiejaar het resultaat bekijken.
Als uit de evaluatie blijkt dat je recht hebt op de toelage, gebeurt de betaling automatisch.

Meer lezen

• Ben •

Wil je meer weten over dit topic?

Of heb je vragen over alles wat er op je afkomt? Neem dan gerust contact met ons op!